Dorsey on Arab Movements and Impacts to Azerbaijan (in English, Turkish and Russian)


INTERVIEW2011
Dorsey on Arab Movements and Impacts to Azerbaijan
Dorsey on Arab Movements and Impacts to Azerbaijan
2011 December 02 ( Friday )  18:35:19 


James M. Dorsey is a veteran journalist and commentator on Middle East affairs for more than three decades. Over his career, he served as a foreign correspondent for others; The Wall Street Journal, The New York Times, The Christian Science Monitor and United Press International in the Middle East, Europe, Africa, Central America and Washington DC. He was also followed closely the Arab uprising while being in the Middle East.

TURAN Washington DC correspondent asked Mr. Dorsey if the movements in the Arab World impacted the Western powers, such as US policy towards the oil-reach dictatorship countries.

Answer: The revolts in the Middle East and North Africa are genuine and local. They are the result of deep-seated dissatisfaction with autocratic regimes that did not deliver but that were supported by the US which was a way of maintaining stability in a key part of the world.
That worked for as long as it lasted. It allowed for governments to carry out unpopular domestic and foreign policies. That is no longer possible. 
Governments, autocratic or not, will have to become more attentive to public opinion. 

The international community has recently been very concerned about the situation with human rights and freedoms in Azerbaijan as well, What kind of conclusions do you think should the countries such as Azerbaijan, get from Egypt, Syria and others where freedom movements are on the rise?

There is a global trend demanding greater openness and transparency fuelled by a lack of confidence in institutions and certainly in the Middle East and North Africa often a perception of illegitimate government. In the US, that trend expresses itself in occupying Wall Street, in Southeast Asia protests either on the street or at the ballot box, in the Middle East and North Africa with a wave of revolts. Vision would be to recognize the trend, realize that it is unavoidable and get in front of the cart instead of behind it.
By doing so countries like Azerbaijan could become models. Myanmar is an example.

What is the reason for the West then to tolerate various violations in countries like Azerbaijan?

Answer: Azerbaijan is an important country geopolitically as well as in terms of energy. That is why the West has supported Azerbaijan despite its lack of openness. Change ultimately has to come from countries themselves. Having said that, Arab revolts are likely to make it more difficult for the international community to remain silent about the lack of freedom and violations of human rights.

When speaking of the Arab spring, many observers still continue to wonder, how did the whole thing start, and why now?  Maybe the Wikileaks cables played a certain role in it?

Answer: Wikileaks simply gives an insight into US diplomatic perceptions. There was little new in them and they certainly did not spark the Arab revolts. In some cases they simply confirmed what was already known. 


MÜSAHIBƏ2011

Amerikalı ekspert: Əhalinin etirazı səsvermə qutularında özünü göstərsə yaxşıdır
Amerikalı ekspert: Əhalinin etirazı səsvermə qutularında özünü göstərsə yaxşıdır
2011 Dekabr 02 ( Cümə )  17:50:55 


Ceyms M.Dorsi 30 il iş stajı olan beynəlxalq hüquq üzrə jurnalist, Yaxın Şərq işləri üzrə mütəxəssisdir. O, Yaxın Şərqdə, Avropada, Afrikada, Mərkəzi Amerika və Vaşinqtonda Wall Street Journal, New York Times, The Christian Science Monitor və United Press International-ın müxbiri kimi işləyib. O, həmçinin ərəb dünyasında son hadisələri izləyirdi.
Turanın Vaşinqton müxbiri ilə söhbətində Dorsi bu hadisələrə baxışını bölüşüb.
Qərbin ərəb dünyasındakı hadisələrə təsirinin olub-olmaması barədə suala cavabda jurnalist deyib ki, Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada üsyanlar həqiqidir və elə yerində törəyib.
“Bu hadisələr ABŞ-ın dünyanın bu hissəsində sabitliyi qoruyub saxlamaq məqsədilə dəstəklədiyi avtoritar rejimlərdən hədsiz narazılığın nəticəsidir”, ekspert belə hesab edir.
Lakin bu, daim davam edə bilərdi və mütəxəssisin fikrincə, başqa ölkələrdəki avtoritar rejimlər bundan dərs çıxarmalı və ictimai fikrə daha diqqətlə yanaşmalıdırlar. 
Ərəb yazının Azərbaycan üçün mümkün nəticələri barədə suala cavabda Dorsi belə deyib: “Dünyada qlobal təmayül hakimiyyətdən daha çox açıqlıq və şəffaflıq tələb edir. Şəffaflıqda nöqsan olan yerlərdə dövlətə etibarsızlıq artır. Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada bu əhval-ruhiyyə hökumətin qanunsuz qəbul edilməsi ilə nəticələndi.
ABŞ-da bu təmayül insanların Uoll-striti ələ keçirməsində, Cənub-Şərqi Asiyada etiraz aksiyalarında, Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada üsyanlarda özünü göstərdi.
Buna görə təmayülləri vaxtında müəyyən etmək və bu prosesin qaçılmaz olduğunu anlamaq çox vacibdir. Bu ssenari Azərbaycanda tamamilə mümkündür. Hadisələrin belə inkişafının sonuncu nümunəsi Myanmadır”.
Qərbin Azərbaycan kimi ölkələrdə çoxsaylı pozuntulara dözməsinin səbəbi nədir?
Bu suala cavabda ekspert deyib:
«Azərbaycan geosiyasət, həmçinin energetika nöqteyi-nəzərdən mühüm ölkədir. Buna görə açıqlıq olmamasına baxmayaraq, Qərb Azərbaycan hakimiyyətini dəstəkləyir. Nəticədə dəyişikliklər ölkələrin özlərindən gəlməlidir. Amma düşünürəm ki, ərəb üsyanları beynəlxalq ictimaiyyət üçün azadlığın olmaması və insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar susqunluğu davam etdirməyi daha da çətinləşdirir”. 
Ərəb yazından danışarkən bir çox müşahidəçilər sual verir – niyə məhz indi? Ola bilər ki, Wikileaks müəyyən rol oynayıb?
Bu suala cavabda Dorsi bildirib ki, Wikileaks sadəcə Amerika diplomatiyası anlayışı haqqında təsəvvür yaratdı. Əslində bu teleqramlarda çox az yeniliklər var idi və onlar, əlbəttə ki, ərəb üsyanı üçün qığılcım ola bilərdi. Bəzi hallarda onlar yalnız artıq məlum olanları təsdiq etdi.

ИНТЕРВЬЮ2011
Протест лучше иметь в корзине для голосования, чем в виде пинка под зад
Протест лучше иметь в корзине для голосования, чем в виде пинка под зад
2011 Dекабрь 02 ( Пятница )  17:09:09 

Джеймс М. Дорси -  журналист-международник, эксперт по ближневосточным делам с 30 летним стажем. Он  работал корреспондентом в  Wall Street Journal, New York Times, The Christian Science Monitor и United Press International на Ближнем Востоке, в Европе, Африке, Центральной Америке и Вашингтоне. Он также отслеживал последние события в арабском мире.
В беседе с корреспондентом TURAN в Вашингтоне,  Дорси поделился своим видением этих событий.
На вопрос, повлиял ли Запад на события в арабском мире, журналист сказал, что восстания на Ближнем Востоке и в Северной Африке - подлинные и имеют местное происхождение. 
«Они являются результатом глубинного недовольства авторитарными режимами, которых поддерживали США с целью сохранения  стабильности в этой части мира», - считает он. 
Однако это не могло длиться вечно и  нынешние авторитарные режимы в других частях света должны извлечь уроки и быть более внимательными к общественному мнению, полагает эксперт.
На вопрос о  возможных последствиях Арабской весны для Азербайджана, Дорси ответил так. «Глобальная тенденция  в мире требует большей открытости и прозрачности от властей, Там, где есть дефицит открытости, растет недоверие к государству. На Ближнем Востоке и в Северной Африке эти настроения привели к тому, что правительство стало восприниматься, как незаконное.
В США эта тенденция выражается в захвате людьми Уолл-стрит, в Юго-Восточной Азии - в акциях протеста, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – в  восстаниях.
Поэтому, очень важно вовремя распознать тенденции и понимать, что это процесс неизбежный и лучше получить протест в корзине для голосования, а не в виде пинка под зад. Подобный сценарий  в Азербайджане вполне возможен. Последний пример такого развития событий – Мьянма.
В чем причина того, что Запад терпит многочисленные нарушения в таких странах, как Азербайджан?
На этот вопрос эксперт ответил так: «Азербайджан -   важная страна в плане геополитики, так и энергетики. Вот почему Запад поддерживает власти Азербайджана, несмотря на  отсутствие открытости.   Изменения, в конечном счете, должны исходить от самих стран. Но думаю, что  арабские восстания делают  более трудным вопрос для международного сообщества сохранять молчание по поводу отсутствия свободы и нарушения прав человека.
Говоря об арабской весне, многие наблюдатели спрашивают – почему именно сейчас? Может быть, Wikileaks  сыграли определенную роль?
На этот вопрос эксперт ответил, что  Wikileaks просто дал представление о восприятии и понимании  американской дипломатии. На самом деле, в этих телеграммах было мало что нового, и они, конечно же, не могли стать искрой для арабского восстания. В некоторых случаях они просто подтвердили то, что было уже известно. 

Comments

Popular posts from this blog

Pakistan caught in the middle as China’s OBOR becomes Saudi-Iranian-Indian battleground

Israeli & Palestinian war crimes? Yes. Genocide? Maybe. A talk with Omer Bartov

Saudi religious diplomacy targets Jerusalem